هنر نقش محوری در بیانیه گام دوم دارد

به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید استان اصفهان، فرهاد مصری نژاد در نشست بیانیه گام دوم که به همت کانون بسیج اساتید دانشگاه  هنر برگزار شد، با اشاره به نگاه ویژه مقام معظم رهبری به هنر و کلید واژه امید و توصیه های هفت گانه بیانیه گام دوم، به نقش  محوری هنر در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اشاره کرد.