عنوان سایت
سه شنبه 29اسفند 1396
مشاهده خبر
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر تغییر کرد.
صبح امروز و با حکم فرهاد رهبر اسماعیل عبداللهی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر به جای یوسف قیصری منصوب شد.
تاریخ خبر :1396/07/19 10:26:36


استاد بسیجی دکتراسماعیل عبداللهی رئیس دانشگاه ازاد اسلامی واحد بوشهر شد.

نامبرده عضو شورای عالی بسیج اساتید استان بوشهر می باشد، علاوه بر این هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر ، مدير گروه رشته كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري حقوق واحد بوشهر، معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر، عضو كميسيون دائمي هيات امنای دانشگاه آزاد اسلامي استان بوشهر و نائب رئيس كانون وكلاي استان بوشهر از جمله سوابق اسماعیل عبداللهی است.

 روز گذشته یوسف قیصری در نشست با هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر زمزمه های رفتنش را مطرح و خداحافظی خود را با افراد جلسه انجام داده بود. قصیری در دی ماه سال 1393 و در دوره دکتر حمید میرزاده به سمت ریاست دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر منصوب شده بود.

گفتنی است پس از انتصاب فرهاد رهبر به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دامنه تغییرات به دانشگاه های استانی و شهرستانی کشیده شد و در بسیاری از استان ها خبرهایی از تغییر رؤسای دانشگاه ها به گوش رسید.

سازمان بسیج اساتید استان بوشهرانتصاب نامبرده را به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر تبریک می گوید.
گروه خبر: اخبار برگزیده استان ها

تعداد بازديدها: 141