عنوان سایت
سه شنبه 29اسفند 1396
مشاهده خبر
آمرییکاییها به اصل بی ثباتی در منطقه تکیه کرده اندوبی ثباتی را مدیریت میکنند .باید بحران های منطقه ای را به نفع امنیت ملی مدیریت کنیم .
آمریکا وترامپ قصد دارد برجام را محلی برای چالش داخلی وامنیت ملی ما تبدیل کند آمریکاییها به دستاورد خود در برجام رسیده اند ومارا محدود کرده اند
تاریخ خبر :1396/07/18 10:27:08


نشست بصیرتی اساتید با حضور جناب آقای ربیعی مسئول سیاسی منطقه دوم در یایی

این نشست در تاریخ 17مهر ماه در سالن جلسات سازمان بسیج اساتید با حضور اساتید بسیجی برگزار شد

جناب آقای ربیعی مطالب زیر عنوان داشتند :

برجام وتحولات داخلی

آمریکاییها درون منطقه چهار راهبرد دارند :

1-منافع ملی خودشان را تامین می کنند 2-امنیت اسرائیل را تامین می کنند 3-هم پیمانان را تقویت می کنند4-تقابل با جمهوری اسلامی

بهار عربی یا بیداری اسلامی یک چالشی را بوجود اورده است مثل نهضت تونس که برای آمریکاییهاوضعیت مبهم است که چه میشود آیا تقویت جمهوری اسلامی یا عربستان وتضعیف آنان با مهندسی معکوس درون بیداری اسلامی مواجه شده ایم وبحران درون سوریه

آمرییکاییها به اصل بی ثباتی در منطقه تکیه کرده اندوبی ثباتی را مدیریت میکنند .باید بحران های منطقه ای را به نفع امنیت ملی مدیریت کنیم .

پای آمریکا واسرائیل در تحولات اقلیم کردستان باز است وتاثیر گذار هستند

اقلیم کردستان عراق برای ایران هم چالشی امنیتی است وهم چالشی هویتی

تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی  علاوه بر تحریم های خارجی خود تحریمی است که بسیار خطرناک است .

آمریکا وترامپ قصد دارد برجام را محلی برای چالش داخلی وامنیت ملی ما تبدیل کند آمریکاییها به دستاورد خود در برجام رسیده اند ومارا محدود کرده اند

چالش امریکاییها با ایران چالشی تاکتیکی نیست بلکه چالشی راهبردی است در صورت مذاکره باآمریکا بازهم آنها کوتا نمی ایند .نباید استکبار ستیزی ما نوع نگاه ما به امریکا تحت تاثیر قرار بگیرد وعوض شود وباید تجربه تاریخی باشدگروه خبر: اخبار سازمان

تعداد بازديدها: 140