عنوان سایت
سه شنبه 29اسفند 1396
مشاهده خبر
جلسه سوم مرکز پژوهش های راهبردی شهید الله دادی
جلسه سوم مرکز پژوهش های راهبردی شهید الله دادی
جلسه سوم مرکز پژوهش های راهبردی شهید الله دادی
تاریخ خبر :1396/07/13 11:40:39


جلسه سوم مرکز پژوهش های راهبردی شهید الله دادی با حضور نماینده بسیج علمی در رابطه با سازوکار حمایت از حلقه های علمی در تاریخ 1396/07/12برگزار گردید.گروه خبر: اخبار دانشگاهها

تعداد بازديدها: 147