عنوان سایت
سه شنبه 29اسفند 1396
مشاهده خبر
جلسه مسیول حلقه های علمی بسیج اساتید با خانم دکتر هاشمیان
جلسه مسیول حلقه های علمی بسیج اساتید با خانم دکتر هاشمیان
جلسه مسیول حلقه های علمی بسیج اساتید با خانم دکتر هاشمیان
تاریخ خبر :1396/07/13 11:29:51


جلسه مسیول حلقه های علمی بسیج اساتید با خانم دکتر هاشمیان مسیول حلقه علمی آب و فاضلاب در محل دفتر خانم دکتر صورت گرفت که حاصل آن تکمیل شناسنامه حلقه و آشنایی طرفین با یکدیگر شد.گروه خبر: اخبار دانشگاهها

تعداد بازديدها: 152