عنوان سایت
سه شنبه 29اسفند 1396
مشاهده خبر
جلسه معاونین علمی کانون های بسیج اساتید استان یزد
جلسه معاونین علمی کانون های بسیج اساتید استان یزد
تاریخ خبر :1396/07/10 10:28:26


جلسه معاونین علمی کانون بسیج اساتید استان یزد در تاریخ 1396/06/14بمنظور معارفه معاونین با مسیول حلقه علمی بسیج اساتید در محل سازمان بسیج اساتید برگزار گردید.در ضمن معاونین به بیان گزارشی از عملکرد خود پرداختند.گروه خبر: اخبار سازمان

تعداد بازديدها: 171