عنوان سایت
سه شنبه 29اسفند 1396
مشاهده خبر
جلسه معاونین علمی کانون های بسیج اساتید استان یزد
جلسه معاونین علمی کانون های بسیج اساتید استان یزد
تاریخ خبر :1396/07/10 10:27:06


جلسه معاونین علمی کانون بسیج اساتید استان یزد بمنظور معارفه معاونین با مسیول حلقه علمی بسیج اساتید در محل سازمان بسیج اساتید برگزار گردید.در ضمن معاونین به بیان گزارشی از عملکرد خود پرداختند.گروه خبر: اخبار سازمان

تعداد بازديدها: 126