عنوان سایت
سه شنبه 29اسفند 1396
مشاهده خبر
جلسه مرکز پژوهش های راهبردی شهید الله دادی بسیج اساتید استان یزد
جلسه مرکز پژوهش های راهبردی شهید الله دادی بسیج اساتید استان یزد
تاریخ خبر :1396/07/10 10:15:14


جلسه مرکز پژوهش های راهبردی در تاریخ 1396/06/15 با موضوع حلقه های علمی شیمی آلی و کنترل بیولوژیک بیماری های گیاهی و GIS برگزار گردید.گروه خبر: اخبار دانشگاهها

تعداد بازديدها: 143