عنوان سایت
سه شنبه 29اسفند 1396
مشاهده خبر
مراسم تودیع و معارفه
سازمان بسیج اساتید استان کردستان
سازمان بسیج اساتید استان کردستان-مراسم تودیع م معارفه سرپرست جدید کانون بسیج اساتید دانشگاه کردستان
تاریخ خبر :1396/06/26 11:32:29


طی مراسمی در تاریخ 96/6/26 سرپرست جدید کانون بسیج اساتید دانشگاه کردستان با حکم رییس سازمان انتخاب شد.

دکتر مهدی حاتمی از اعضای محترم بسیج اساتید استان کردستان به عنوان سرپرست کانون بسیج اساتید دانشگاه کردستان منصوب گردید.گروه خبر: اخبار سازمان,اخبار برگزیده استان ها,اخبار عمومی,اخبار دانشگاهها,دانشگاه ها

تعداد بازديدها: 378