عنوان سایت
سه شنبه 29اسفند 1396
مشاهده خبر
دوره آموزشی نقش همکاری های تحقیقاتی و شبکه های نوآوری در توسعه فناوری
نقش همکاری های تحقیقاتی و شبکه های نوآوری در توسعه فناوری
نقش همکاری های تحقیقاتی و شبکه های نوآوری در توسعه فناوری
تاریخ خبر :1396/06/19 13:16:22


برگزاری دوره آموزشی نقش همکاری های تحقیقاتی و شبکه های نوآوری در توسعه فناوریگروه خبر: اخبار سازمان,اخبار برگزیده استان ها,اخبار عمومی,اخبار دانشگاهها,تست,دانشگاه ها,معاونت ها,رسانه های دیگر

تعداد بازديدها: 502