بررسی اهمیت و ظرفیت های خلیج فارس و تهدیدات فرا روی آن

شنبه 1398/02/07 - 13:29 hormozgan

بررسی اهمیت و ظرفیت های خلیج فارس و تهدیدات فرا روی آن

بسیج اساتیداستان هرمزگان درآستانه روزملی خلیج فارس برگزارکرد:
میزگردتخصصی باموضوع خلیج فارس باحضورتعدادی ازاعضای هیات علمی دانشگاههای استان هرمزگان

پروفسور احسان کامرانی گفت نشست تخصصی امروز پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸بسیج اساتید استان هرمزگان درراستای حوزه عملکردی اندیشکده اقتصاد دریا محور این سازمان با موضوع گرامی داشت روز ملی خلیج فارس انجام شد: 

در این جلسه جمعی از اساتید با تخصصهای مختلف حضور داشتند   

مهدی ملاحی دکتری علوم سیاسی گفت: با توجه به اهمیت خلیج فارس به لحاظ ژئو پولتیک، ژئواکنومیک، ژئواستراتژیک و همچنین ژئواکولوژیک تاسیس مرکز سیاستگذاری خلیج فارس با توجه به خطرات و تهدیدات امنیت زیست محیطی و افراط گرایی درحال حاضر و آینده ضرورت دارد.

وی ادامه داد: این مرکز با هدف کمک به مراکز تصمیم ساز وتصمیم گیر برای اتخاذ تصمیمات عقلانی و راهبردی در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی فعالیت می کند که خروجی آن قطعا مورد رضایت مردم در آینده خواهد بود.

قاسم امینی کارشناس علوم سیاسی واستاد دانشگاه گفت: تاسیس و تشکیل بک مرکز مطالعات و پژوهش های خلیج فارس خوب است اما این مرکز پس از ایجاد نباید وابسته به شخص یا گروه خاصی باشد که مورد سو استفاده های شخصی وگروهی قرار بگیرد.

ملاحظات اداری وسیاسی جهت مرکز فوق درنظر گرفته شودتا روند بادوام ودائمی جهت حل مشکلات خلیج فارس داشته باشد، کارگروه های تخصصی دراین مرکز می تواند، نخست شامل: حوزه های سیاسی وامنیتی وحقوقی دوم : فرهنگی، واجتماعی وتاریخی سوم: محیط زیستی باشد.

پیشنهاد بنده دربعد مرکز ،نخست : اشاره به اهمیت هویتی واسنادی خلیج فارس، دوم تبیین سیاست قدرت های بزرگ در حوزه خاورمیانه جدید ونقش آفرینی آنها در تغییرات اسناد هویتی خلیج فارس توسط کشورها و قدرت های بزرگ درتاریخ معاصر وسوم: توجه به ناکارآمدی برنامه ها وفعالیت ها در حوزه خلیج فارس درایران وجنوب به ویژه هرمزگان که قسمت عمده ای از مساحت جغرافیایی خلیج فارس را در خود دارد ، باشد.

محمد محبی عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان و دکتری اقتصاد گفت: در نگاه استراتژیک به منطقه خلیج فارس توسط قدرت های جهانی مولفه های مهمی وجود دارد، اولین مولفه اقتصاد است، وجود منابع غنی نفت وگاز بعنوان موتور محرکه اقتصاد صنعتی باعث اهمیت این منطقه شده است.ثروت ناشی از فروش این منابع کشورهای منطقه ،بازار مصرف مهمی برای کالاهای صنعتی شده است.

واز سوی دیگر تقاضا برای انواع تسلیحات نظامی با ایجاد درگیری ها وگسترش واگرایی منطقه ای افزایش می یابد، وجود منابع معدنی وآلی موجود درخلیج فارس نیز به اهمیت اقتصادی خلیج فارس می افزاید.

مولفه دیگر وجود مدل جمهوری اسلامی درایران است که با اهداف اقتصادی و سیاسی دنیای کاپیتالیسم درتضاد می باشد

مولفه سوم وجود رژیم صهیونسیتی بعنوان یک رژیم نژاد پرست است که در خاورمیانه بدنبال گسترش وغارت است وطبیعتا نمی خواهد درمنطقه همگرایی شکل بگیرد وبدنبال ایجاد وتقویت گسلهای قومی _مذهبی وتاریخی است.

همه این عوامل باعث گردیده که خلیج فارس با خطرات واگرایی منطقه ای _نزاع ودرگیری وتشدید مشکلات زیست محیطی روبرو باشد. خلیج فارس محل تلاقی کاپیتالیسم با همه آنچه از اقتصاد می خواهد صهیونیسم با همه تمامیت خواهی واسلام با همه آنچه برای سعادت معنوی بشر می خواهد می باشد.

یاسر روستایی دکترای حقوق عمومی و استاد دانشگاه آزاد هرمزگان گفت: نگاه ما باید با توجه به تفکیک امور منطقه ای از امور ملی تنظیم شود. در امور ملی صرفا نقش پیشنهاد دهنده می توان داشت اما در امور منطقه ای می توانیم درمیان مدت و بلند مدت امکان نوعی عدم تمرکز را مشاهده کنیم.

امورمنطقه ای باید با توجه به منافع منطقه ای تنظیم شود، تمرکز ما به عنوان ساکنان استان باید براین موضوع باشد ضرورت دارد که معیشت روزمره مردم مورد توجه باشد.

پیشنهادات بنده چنین است: نخست : مطالعاتی برای تفکیک امور ملی و محلی دوم: تشکیل فراکسیون خلیج فارس درمجلس شورای اسلامی و سوم: ایجاد شوراهای جمعی شوراهای تجمیعی متشکل از سه تا چهار استان ساحلی خلیج فارس است.

سلمان ستوده نیا دکترای اقتصاد انرژی واستاد دانشگاه: اهمیت خلیج فارس از جهت ارتباط آن از طریق تنگه هرمز ودریای عمان به اقیانوس هند واتصال سه قاره اروپا، آسیا، آفریقا به هم و همچنین سه عامل موقعیت جغرافیایی، بازار صدور کالا ، ذخایر عظیم انرژی بسیار مهم می باشد.

مزایای دریا از زیر دریا و منابعی مثل نفت، گاز وحتی معدن وذخایر آبزیان مانند ماهی ، میگو، صدف، مرواریدو جلبک  که منابع سرشار غذایی محسوب می گردد.

درحمل ونقل بار ومسافر با توجه به اینکه ارزانترین راه برای انتقال کالاو خدمات دریا می باشد محسوب می شود بنابراین مولفه اقتصاد دریا محور می تواند اتکا کشور را به نفت کاهش دهد .مثلا چین از دریا نهایت استفاده را برده است و برای ۱۵ میلیون نفر شغل مستقیم ایجاد کرده است.

بنابراین کشورما دراستفاده از جزایر قشم ، هرمز می تواند سرمایه گذاری و گردشگری را افزایش دهد و می توان از طریق سرمایه گذاری جهت مجتمع پتروشیمی با ظرفیت تولید آمونیاک ، متانول، کود شیمایی که صنایع وابسته به اب می باشندمشاغل زیادی ایجاد کنند

ازطریق گسترش گردشکری درجزایر کیش، قشم، هرمز، می توانیم برخی از کشورهای حاشیه که بظاهر خود را قطب گردشگری دنیا معرفی کرده اند، از دور خارج کنیم وبا افزایش گردشگری می توان باعث ورود ارز وافزایش اشتغال در حوزه خلیج فارس شد.

مریم عنایتی دکترای محیط زیست گفت: محیط زیست می تواند درهمه مسایل تاثیر گذار باشد با توجه به موقعیت حساس خلیج فارس از نظر اقتصادی به لحاظ منابع غنی نفت وگاز و مواد آلی ومعدنی و بحث تنگه هرمز، از منظر زیست محیطی نیز باید موردتوجه باشد.

با توجه به موقعیت مهم آن جولانگاه بسیار مهم برای کشورهای غربی که حتی ساکن منطقه نیستند شده و باعث حساسیت و مخاطرات جدی برای منطقه و ساکنین وکشورهای ساحلی شده است.

نگاه کشورهای استعماری بهره گیری و بهره برداری بیشتراز این منابع  واز اینکه کشورهای همسایه خلیج فارس یک دست نباشند بهره بیشتری می برند ودنبال همین هستند

ومی توان گفت که مساله محیط زیست می تواند وجه تشابه ومشترک این کشورها باشد وبرای اینکه ضمانت اجرایی بالا رود واثرگذار باشدباید حتما تفاهم نامه، پروتکل یا کنوانسیونی دراین باره باشه که لازم است وزارت خارجه وارد این موضوع شود واز تک قطبی بودن فاصله بگیرد.

برای مقابله با تهدیدات محیط زیست هم حتما باید اقدامات بین المللی انجام شود اماتوقع ما از مسولین ، نمایندگان و استاندار ایجاد یک ساختاردائمي علمی و با ضمانت بالا در حوزه خلیج فارس می باشد.

در انتها دکتر کامرانی استاد  تمام دانشگاه هرمزگان به تهدیدات و فرصتهای زیست محیطی خلیج فارس از قبیل الودگی ها ،گسترش بی رویه اب شیرین کنها ،صید بی رویه ابزیان ،توسعه  و گسترش نامتوازن صنعت تکثیر و پرورش ابزیان در ساحل ،از بین بردن زیستگاههای طبیعی و کم نظیر ان و کاهش تنوع زیستی و از منظر دیگر به محیط زیست بعنوان حقوق نرم در حوزه روابط بین الملل به جهت همگرایی  منطقه ای  بین کشورهای حاشیه ان اشاره کر د و ان را یک فرصت نامید و به برگزاری کنفرانس منطقه ای و بین المللی با بهره گیری از اندیشمندان داخلی و خارجی در روز ملی  خلیج فارس  و ایجاد همان «مرکز سیاستگذاری خلیج فارس» در استان و عقد تفاهمنامه بین چهار وزارتخانه  کشور ،علوم،امور خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت قوام و ضمانت ساختاری و اجرایی ان مرکز تاکید نمود

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
کد امنیتی
لطفا به این سوال برای جلوگیری از ارسال اسپم پاسخ دهید.

پایتخت ایران کجاست؟ (به فارسی تایپ کنید)