۱۳۹۸-۰۷-۰۷ ۱۳:۰۸
دکتر احسان کامرانی مسئول سازمان بسیج اساتید استان هرمزگان:رویکرد سازمان بسیج اساتید ورود به مسائل جامعه برای احصائ راه حل برون رفت از مشکلات و فعال نمودن ظرفیت هاست.
۱۳۹۷-۰۷-۱۱ ۱۱:۱۲
در نشست سیاسی راهبرد آمریکا در قبال ایران مطرح شد:
عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع) گفت: آمریکایی‌ها به‌خوبی می‌دانند حضور فیزیکی و نرم ایران در منطقه سبب کاهش نقش آنها در منطقه شده و به طرق مختلف ابتکار عمل را در منطقه غرب آسیا از دست داده‌اند.
۱۳۹۷-۰۷-۰۴ ۱۱:۲۲
برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های خاص اساتیدخوارهردرکانونهای بسیج اساتید
۱۳۹۷-۰۷-۰۴ ۱۰:۴۱
غبارروبی ازگلزارشهداءگمنام

اخبار سازمان