عنوان سایت
شنبه 5خرداد 1397
  اخبار سازمان
کشورهای توسعه یافته، دیپلماسی را به خدمت اقتصاد درآورده اند/ مسوولان دستگاه دیپلماسی ما با ...
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: امروز نگاه و انتظار به بسیج اساتید به عنوان قشر سازمان دهند ...
آشوب‌های خیابانی بر اجزای درهم تنیده اسلامی و ملّی خدشه‌ای وارد نمی‌کند
تاریخ نشان داده پیروزی کشورهای منطقه در برابر آمریکا و اسرائیل، در گرو حمایت ایران است
مقاوم سازی اقتصاد و راهبرد دفاعی، یک حصر عقلی و علمی است/ هیچ کشور صنعتی و توسعه یافته ای ...
  اخبار برگزیده
به همت بسیج اصناف شهرستان بندرلنگه وباهمکاری سازمان بسیج اساتیداستان هرمزگان کارگاه اقتصاد ...
مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان بابیان این که حمایت از پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ...
این نشست با هدف تعامل و همفکری بین دانشگاهها وبسیج اساتید استان در دانشگاه فنی سماءبندرعبا ...
تشکیل ستاد حمایت از کالای ایرانی در استان هرمزگان/ انحصار اقتصادی باید از بین برود
درمیزگرد بررسی بحران آب و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها در هرمزگان به دلایل عدم بارش ناشی از ت ...
  اخبار عمومی
به همت بسیج اصناف شهرستان بندرلنگه وباهمکاری سازمان بسیج اساتیداستان هرمزگان کارگاه اقتصاد ...
مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان بابیان این که حمایت از پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ...
این نشست با هدف تعامل و همفکری بین دانشگاهها وبسیج اساتید استان در دانشگاه فنی سماءبندرعبا ...
تشکیل ستاد حمایت از کالای ایرانی در استان هرمزگان/ انحصار اقتصادی باید از بین برود
درمیزگرد بررسی بحران آب و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها در هرمزگان به دلایل عدم بارش ناشی از ت ...
  يادداشت
استاد بسیجی جواد بیژنی
جانشین بسیج اساتیداستان هرمزگان استادبسیجی:هدایت الله امیری
معاون علمی وپژوهشی سازمان بسیج اساتیداستان هرمزگان:استادبسیجی قاسم امینی
جانشین بسیج اساتیداستان هرمزگان استادبسیجی:هدایت الله امیری