عنوان سایت
جمعه 7اردیبهشت 1397
  اخبار سازمان
کشورهای توسعه یافته، دیپلماسی را به خدمت اقتصاد درآورده اند/ مسوولان دستگاه دیپلماسی ما با ...
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: امروز نگاه و انتظار به بسیج اساتید به عنوان قشر سازمان دهند ...
آشوب‌های خیابانی بر اجزای درهم تنیده اسلامی و ملّی خدشه‌ای وارد نمی‌کند
تاریخ نشان داده پیروزی کشورهای منطقه در برابر آمریکا و اسرائیل، در گرو حمایت ایران است
مقاوم سازی اقتصاد و راهبرد دفاعی، یک حصر عقلی و علمی است/ هیچ کشور صنعتی و توسعه یافته ای ...
  اخبار برگزیده
تشکیل ستاد حمایت از کالای ایرانی در استان هرمزگان/ انحصار اقتصادی باید از بین برود
درمیزگرد بررسی بحران آب و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها در هرمزگان به دلایل عدم بارش ناشی از ت ...
رگزاری کارگاه افزایش جمعیت توسط سازمان بسیج اساتید استان هرمزگان
- به همت معاونت دانش وپژوهش سپاه امام سجادوباحضورپژوهشگران این سپاه نشست علمی وآموزشی اقتص ...
  اخبار عمومی
تشکیل ستاد حمایت از کالای ایرانی در استان هرمزگان/ انحصار اقتصادی باید از بین برود
درمیزگرد بررسی بحران آب و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها در هرمزگان به دلایل عدم بارش ناشی از ت ...
رگزاری کارگاه افزایش جمعیت توسط سازمان بسیج اساتید استان هرمزگان
- به همت معاونت دانش وپژوهش سپاه امام سجادوباحضورپژوهشگران این سپاه نشست علمی وآموزشی اقتص ...
  يادداشت
جانشین بسیج اساتیداستان هرمزگان استادبسیجی:هدایت الله امیری
معاون علمی وپژوهشی سازمان بسیج اساتیداستان هرمزگان:استادبسیجی قاسم امینی
جانشین بسیج اساتیداستان هرمزگان استادبسیجی:هدایت الله امیری